W sprawie:
przystąpienia Gminy Miedźna do realizacji projektu "Plastuś i miś odkrywają ciekawy świat od dziś - innowacyjny program edukacji przedszkolnej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data uchwały:
2011-03-22

Numer uchwały:
VI/42/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia