W sprawie:
przystąpienia Gminy Miedźna do realizacji porjektu pt."Podróże mądrej główki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data uchwały:
2011-03-22

Numer uchwały:
VI/41/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia