W sprawie:
wyrażenia zzgody na odpłatne obciążenie służebnością gruntową działki 1490/5 położonej w Woli stanowiącej własność Gminy Miedźna

Data uchwały:
2011-03-22

Numer uchwały:
VI/40/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia