W sprawie:
wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi

Data uchwały:
2011-03-22

Numer uchwały:
VI/37/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego