W sprawie:
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Miedźna

Data uchwały:
2011-03-22

Numer uchwały:
VI/36/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego