W sprawie:
uchylenia uchwały Nr LV/408/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 29.10.201r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Miedźna

Data uchwały:
2011-03-22

Numer uchwały:
VI/35/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia