W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:
2011-03-22

Numer uchwały:
VI/33/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia