Plan pracy Komisji Oświaty na rok 2011(zgodnie z uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 luty 2011roku):
  • Wydanie opinii do uchwały budżetowej na 2011r. oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty
  • Spotkanie z Dyrektorami Gminnych Przedszkoli Publicznych
  • Spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych naszej Gminy celem zapoznania się z ich osiągnięciami oraz potrzebami
  • Spotkanie z Dyrektorami Gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych celem zorientowania się w problemach tych szkół oraz poznania dalszych losów ubiegłorocznych absolwentów
  • Wizyta w wybranych placówkach
  • Przygotowanie placówek do nowego roku, informacja o remontach lub inwestycjach
  • Analiza programów realizowanych z Unii Europejskiej
  • Przygotowanie planu pracy komisji na kolejny rok oraz założeń do budżetu na 2012rok
  • Analiza wykonania budżetu Gminy za rok 2011
  • Posiedzenia doraźne celem zaopiniowania uchwał oświatowych