Skład Komisji Oświaty Rady Gminy Miedźna:

1.   Danuta Przybylska-Mika          -  Przewodniczący

2.   Małgorzata Antos                    -  członek

3.   Stanisław Lubański                 -  członek

4.   Marek Mucha                          -  członek

5.   Andrzej Nelec                         -  członek