W sprawie:
zmiany Uchwały Rady Gminy Miedźna Nr LII/381/2010 z dnia 7 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzawa w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Data uchwały:
2011-02-14

Numer uchwały:
V/29/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia