W sprawie:
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Miedźna na 2011 rok.

Data uchwały:
2011-02-01

Numer uchwały:
IV/28/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia