W sprawie:
przyjęcia planu pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2011.

Data uchwały:
2011-02-01

Numer uchwały:
IV/27/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia