W sprawie:
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2011-2015.

Data uchwały:
2011-02-01

Numer uchwały:
IV/25/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.