S O Ł E C T W O   G I L O W I C E

              

sołtys sołectwa Gilowice - Jan Nowak, tel. 519 347 294

 

Wykaz członków Rady Sołeckiej w Gilowicach:


 

Lp

Nazwisko i imię

 

1.

 

Pustelnik Marzena

 

2.

 

Myszor – Cetnarska Klaudia

 

3.

 

Cetnarska Marta

 

4.

 

Palla Mariusz

 

5.

 

Adaszyński Krystian

 

6.

 

 

Richlewski Jerzy

 

 

7.

 

Morkisz Andrzej

 

8.

 

 

Walachnia Robert

 

 

9.

 

Matjasowicz Adam

 

10.

 

Wygrabek Grzegorz

 

11.

 

Starzec Janusz

 

12.

 

Nowak Sławomir