Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1.

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

 

1_2021

Petycja skierowana do Wójta Gminy Miedźna o podjęcie działań w celu przejęcia przez gminę drogi o nadanej nazwie Orzechowa, zlokazlizowanej w sołectwie Wola

15.04.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 brak

  1_2021

2. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 2_2021 Działania Rządu mające na celu przekupienie wyborców, aby zgodzili się przyjąć szczepionkę na COVID-19, dając wyróżnienie finansowe dla gmin, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności 09.06.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji        brak    

     2  2021

3. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach 3_2021 Petycja skierowana do Wójta Gminy o przekazanie petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych, Zespołów Szkół oraz Zespołów Szkół prywatnych- miejscowo właściwych dla terenu Gminy 16.08.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji        brak      

    3_2021

4. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach 4_2021 Petycja skierowana do Wójta Gminy o przekazanie petycji do wszystkich podległych jednostek oświatowych ( przedszkola oraz szkoły podstawowe 17.09.2021 zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji       brak

  4_2021