Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 08:00.  Posiedzenie będzie prowadzone w formie zdalnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.      Ustalenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji.

5.      Spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych – omówienie pracy za rok 2020 oraz planowanych prac na rok 2021.

6.      Sprawy różne i bieżące.

7.      Zamknięcie posiedzenia komisji.