Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 09.03.2021 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.      Ustalenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Analiza realizacji umów zawieranych przez gminę Miedźna za rok 2020.

5.      Analiza realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej.

6.      Sprawy różne i bieżące.

7.      Zamknięcie posiedzenia komisji.