W sprawie:
powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna

Data uchwały:
2021-02-23

Numer uchwały:
XXXI/241/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia