L.p.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

1_2021

1_2021-list otwarty

Interes publiczny w zakresie szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2

18.01.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   UCHWAŁA NR XXXII/248/2021 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji jako niezasługującej na uwzględnienie
2. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach 2_2021 Interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego 08.02.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    2_2021 wycofanie petycji
3. Teresa Garland

3_2021

3.1_2021

Opinia w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

17.02.2021

24.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

UCHWAŁA NR XXXIII/257/2021 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

4. Teresa Garland 4_2021 Poparcie Rządu Tymczasowego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 04.03.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

UCHWAŁA NR XXXIV/263/2021 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

5. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 5_2021 Działania Rządu mające na celu przekupienie wyborców, aby zgodzili się przyjąć szczepionkę na Covid-19, dając wyróżnienia finansowe dla gmin, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności 09.06.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   UCHWAŁA NR XXXVII/286/2021 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uznania petycji jako niezasługującej na uwzględnienie
6. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach 6_2021 Interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego 13.09.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji