Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 23 luty 2021 r. o godz. 15:15 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wraz z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna, które odbędzie się w dniu 16.02.2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gilowicach.
  5. Sprawy różne i bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.