Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Miedźna

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1.

Tomasz Maron

1_2020

Interes publiczny w zakresie szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2

 11.12.2020 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   UCHWAŁA NR XXX.229.2021 Rady Gminy Miedzna z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania petycji
2.

Mieszkaniec Gminy

2_2020

Interes publiczny w zakresie szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2

21.12.2020 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji UCHWAŁA NR XXX.230.2021 Rady Gminy Miedzna z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania petycji
 3.   

 

 

4.

 

 

 

 
5.