Zamawiający:
Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze


Tytuł przetargu:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze

Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze, mieszczącej się przy ulicy Krętej 13, 43-227 Góra w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.


CPV:

15000000-8


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
01.01.2021 do 31.12.2021


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Sekretariat Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze ul. Kręta 13, 43-227 Góra

Oferty można składać do:
2020-12-14 godz: 08:30

Otwarcie ofert:
2020-12-14 godz: 09:00

Miejsce otwarcia ofert:
Sekretariat Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze ul. Kręta 13, 43-227 Góra

Kryteria wyboru:
cena oferty brutto 60%
czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy 40%


Wadium:
nie

Uwagi:


Firmy uczestniczące