Przewodniczący Komisji Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 17.12.2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy przy ul. Wiejskiej 131,
43-227 Miedźna.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.      Ustalenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Analiza gospodarki odpadami.

5.      Analiza stanu oświetlenia w kontekście modernizacji.

6.      Opracowanie planu pracy na 2021 rok.

7.      Sprawy różne i bieżące.

8.      Zamknięcie posiedzenia komisji.