Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli, mieszczącej się przy ulicy Górniczej 47 B, 43-225 Wola w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,ul. Górnicza 47 B (43-225) Wola, w terminie do dnia 07.12.2020 roku, godz.08.30

  2. Otwarcie ofert nastąpi w Woli przy ulicy Górniczej 47 B (sekretariat) dnia 07.12.2020 roku, godz. 09:00.