Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Spotkanie ze Starostą Powiatu Pszczyńskiego Panią Barbarą Bandołą i Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Pszczynie Panem Marcinem Leśniewskim.

5. Praca nad projektem budżetu na rok 2021.

6. Sprawy różne i bieżące.

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.