Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

 

Wójt Gminy Miedźna zaprasza mieszkańców Gminy Miedźna do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Miedźna:  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miedźna oraz w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miedźna-Wola. Konsultacje potrwają do 24 listopada 2020 roku do godziny 12.00.

Na Państwa opinie oczekujemy od 20 listopada do 24 listopada 2020 r.

Można je składać za pomocą formularza zgłaszania opinii:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres:urzad@miedzna.pl,
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43–227 Miedźna (decyduje data wpływu do Urzędu).