W sprawie:
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Miedźna na 2008r.

Data uchwały:
2007-12-27

Numer uchwały:
XVII/131/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.