W sprawie:
udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w roku 2008

Data uchwały:
2007-12-27

Numer uchwały:
XVII/126/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.