W sprawie:
udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej w roku 2008.

Data uchwały:
2007-12-27

Numer uchwały:
XVII/125/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.