Przewodniczący Komisji Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 01.10.2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy przy ul. Wiejskiej 131.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.               

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

4. Komunikacja w Gminie Miedźna.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.