Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XXV Uroczystej Sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się dnia 29.09.2020 roku o godzinie 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Woli ul. Pszczyńska 110,  Wola.

 

Planowany porządek obrad XXV Uroczystej Sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2020 r.

 

1. Otwarcie XXV Uroczystej Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad XXV Uroczystej Sesji Rady Gminy.

3. Wręczenie wyróżnień przyznanych w dziedzinie kultury - „ Miedźniański Ul”. 

4. Wręczenie zaszczytnego tytułu  - „ Honorowy obywatel Gminy Miedźna”.

5.  Zamknięcie obrad XXV Uroczystej Sesji Rady Gminy.

6.  Część artystyczna.