Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 22.09.2020 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Analiza wyników audytu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.