Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Rady Gminy Miedźna, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy  przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Nadanie trybunie na stadionie LKS „Sokół” Wola imienia Czesława Rozmusa.

5. Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie boiska w Gilowicach.

6. Sprawy różne i bieżące.          

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.