Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna.

CPV:
45214210-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z SIWZ.

Termin realizacji:
15.12.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131, pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką kurierską, pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Oferty można składać do:
2020-09-21 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-09-21 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna - parter Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ.

Wadium:
tak

Uwagi:


Firmy uczestniczące