Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Remont dachów placówek oświatowych na terenie Gminy Miedźna.

CPV:
45261900-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
30.10.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131, pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką kurierską, pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Oferty można składać do:
2020-08-31 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-08-31 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna - parter Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
tak

Uwagi:


Firmy uczestniczące