Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań drogowych: Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli. Zadanie nr 2: Modernizacja ul. Górniczej pomiędzy blokami nr 8, 11, 12 i 13 Znak postępowania: IR.271.2.6.2020

Wykonawca winien zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie załączniki dotyczące SIWZ stanowią jej integralną część. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. Oferta musi być sporządzona zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.). Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o ustawie, dotyczy to ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia z 2004 r.


NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:
GMINA MIEDŹNA
ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Tel. (32)211-61-96 
Tel.  ( 32 ) 211-63-38
Fax. (32) 211-60-89

e-mail: urząd@miedzna.pl
www.miedzna.pl

godziny urzędowania:  podano na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Gminy Miedźna – http://bip.miedzna.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, a w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy Miedźna.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówieni jest realizacja zadań drogowych:
Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli.
Zadanie nr 2: Modernizacja ul. Górniczej pomiędzy blokami nr 8, 11, 12 i 13

IR.271.2.6.2020

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131, pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką kurierską, pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Termin złożenia ofert upływa w dniu 29.07.2020 r. o godz. 12:00.

Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data oraz godzina. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, Zamawiający zwraca niezwłocznie oferty, które zostały złożone po terminie.

 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna - parter Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, w dniu 29.07.2020 r. o godzinie 12:30


 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (437.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ IR.271.2.6.2020 (20.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 Formularz oferty IR.271.2.6.2020 (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2a Projekt umowy IR.271.2.6.2020 (12.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2b Projekt umowy IR.271.2.8.2020 (12.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3_Brak podstaw wykluczenia IR.271.2.6.2020 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4a Przedmiar robót (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4a Dokumentacja projektowa ul. Rzemieślnicza (11.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4a Specyfikacja techniczna (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4b Przedmiar robót (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4b Opis techniczny ul. Górnicza (278.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4b Specyfikacja techniczna (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4b Rys. nr 1 - Plan orientacyjny ul. Górnicza PW (360.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4b Rys. nr 2 - Plan sytuacyjny ul. Górnicza PW (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4b Rys. nr 3 - Przekrój normalny ul. Górnicza PW (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5_Brak przynależności do grup kapitałowych IR.271.2.6.2020 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 -wykaz osób-IR.271.2.6.2020 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7-wykaz robót- -IR.271.2.6.2020 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania do przetargu 20_07_20 (444.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwarcia ofert IR.271.2.6.2020 (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty-IR.271.2.6.2020 (1005.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Miedźna - Jan Słoninka
Źródło informacji:Mariola Kaiser
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Kaiser
Data wprowadzenia:2020-07-10 12:33:15
Opublikował:Mariola Kaiser
Data publikacji:2020-07-13 14:07:02
Ostatnia zmiana:2020-08-11 13:30:36
Ilość wyświetleń:262

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij