Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na wykoanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa chodnika przy ul. Cisowej w Woli"

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 € (netto)

Wójt Gminy Miedźna

zaprasza do składania ofert dla zadania inwestycyjnego pn.:

 

„Przebudowa chodnika przy ul. Cisowej w Woli”

 

1.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Zakres (zgodnie z załączonym przedmiarem robót) prac będzie obejmował:

-     Demontaż i utylizacja kostki chodnikowej na odcinku ok. 95 b, szerokości 2 m,

-     Demontaż i utylizacja krawężników zewnętrznych na całym odcinku,

-     Zabudowanie nowych krawężników w miejsce zdemontowanych,

-     Uzupełnienie podbudowy na całym odcinku chodnika,

-     Zabudowanie nowej betonowej kostki brukowej.

 

Ofertę należy sporządzić na podstawie zakresu robót podanego przez Zleceniodawcę oraz oględzin w terenie.

 

2.   TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 12.06.2020 r. do godz. 1200.

 

3.   MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

 

4.   FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej, lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miedzna.pl

4.2.       Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny dla poszczególnych zadań oraz za całość zadania.

4.3.       Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.4.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.5.       Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

4.6.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.

4.7.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.8.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia.  

4.9.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

   Termin wykonania zadania -  8 tygodni od dnia podpisania umowy.

 

6.   WARUNKI

·         Termin płatności 30 dni

 

7.   KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

7.1.       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

 

8.   INNE POSTANOWIENIA: WARUNKI WYKLUCZENIA

 

9.   INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 211 63 38 lub pod adresem e-mail: drogi@miedzna.pl Osoby do kontaktów:

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Piotr Buchta

Inspektor Mariola Kaiser

 

10.   ZAŁĄCZNIKI

10.1.  Formularz oferty.

10.2.  Załącznik mapowy.

Załączniki

Zał nr 2 - mapa (127.6kB) Zapisz dokument  
Przebudowa chodnika przy ulicy Cisowej w Woli - przedmiar robót (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał 1 - Formularz ofertowy IR.271.1.22.2020 (277kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie IR.271.1.22.2020 (889.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół otwarcia ofert.pdf (855.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Kaiser
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Kaiser
Data wprowadzenia:2020-06-05 09:00:29
Opublikował:Mariola Kaiser
Data publikacji:2020-06-05 09:04:43
Ostatnia zmiana:2020-06-15 15:19:23
Ilość wyświetleń:201
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij