W sprawie:
zmiany uchwały Nr VIII/69/2007 Rady Gminy Miedźna z dnia
29 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej


Data uchwały:
2007-11-26

Numer uchwały:
XV/115/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia