Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja ul. Krótkiej w Górze"

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 € (netto)

Wójt Gminy Miedźna

zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej

dla zadania inwestycyjnego:

 

Remont ul. Krótkiej w Górze o długości 120 m w ramach zadania inwestycyjnego

„Modernizacja ul. Krótkiej w Górze”

 

1.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Przedmiar robót.

2.    Kosztorys inwestorski.

3.    Projekt zagospodarowania na mapie zasadniczej lub ma mapie do celów projektowych.

4.    Projekt uwzględniać w szczególności:

a)      wykonanie podbudowy drogi,

b)   nową nawierzchnię asfaltową wraz z zjazdami do posesji,

c)    odwodnienie drogi przy pomocy studni chłonnych,

d)   zabudowanie najazdowych krawężników po obu stronach jezdni.

5.    Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

6.    Uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego.

7.    Uzyskanie pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie rozpoczęcie robót budowlanych, wynikających z ustawy Prawo Budowane.

Ofertę należy sporządzić na podstawie zakresu robót podanego przez Zleceniodawcę oraz oględzin w terenie.

 

2.        ILOŚCIOWY ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

-        Projekt budowlano – wykonawczy - 4 egzemplarzy

-        Przedmiar robót - 2 egzemplarze

-        Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze

-        Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze

-        Pozostałe dokumenty, o ile wystąpią– 4egzemplarze

-        Całość dokumentacji, o której mowa w punkcie 2 – również na nośniku informatycznym (płyta CD).

 

3.   TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 05.06.2020 r. do godz. 1200.


MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

 

4.   FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej, lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miedzna.pl

4.2.       Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny za całość zadania.

4.3.       Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.4.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.5.       Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania ofertowego ostaną odrzucone.

4.6.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.

4.7.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.8.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia.  

4.9.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

   Termin wykonania zadania -  30.09.2020 r.

 

6.   WARUNKI

   Termin płatności 30 dni

 

7.   KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

7.1.      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

7.2.      W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną brutto, oferenci którzy złożyli tożsame oferty, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

 

8.   INNE POSTANOWIENIA: WARUNKI WYKLUCZENIA

 

9.   INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 211 63 38 lub pod adresem e-mail: inwestycje@miedzna.pl osoby do kontaktów:

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Piotr Buchta

Inspektor Mariola Kaiser

 

10.   ZAŁĄCZNIKI

10.1.  Formularz oferty.

10.2.  Załącznik mapowy.

Załączniki

Zapytanie IR.271.1.24.2020 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał 1 - Formularz ofertowy IR.271.1.24.2020 (277kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał 2 mapka (179.5kB) Zapisz dokument  
Protokół końcowy (891.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Miedźna - Jan Słoninka
Źródło informacji:Mariola Kaiser
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Kaiser
Data wprowadzenia:2020-05-29 14:19:39
Opublikował:Mariola Kaiser
Data publikacji:2020-05-29 14:31:38
Ostatnia zmiana:2020-06-08 12:10:44
Ilość wyświetleń:126
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij