W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 w Gminie Miedźna


Data uchwały:
2007-11-06

Numer uchwały:
XIV/109/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.