Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na wykonanie stałej organizacji ruchu na ul. Lipowej w Woli

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 € (netto)

Wójt Gminy Miedźna

zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej

dla zadania pn.:

 

„Stała organizacja ruchu na ul. Lipowej w Woli”

 

1.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.  Demontaż i utylizacja starego oznakowania pionowego.

2.  Demontaż starych progów zwalniających, utylizacja elementów nie nadających się do ponownego wykorzystania.

3.  Montaż nowych progów zwalniających podrzutowych PZ-90.

4.  Wykonanie oznakowania poziomego, metodą grubowarstwową o powierzchni wskazanej w załączniku nr 3.

5.  Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu, w oparciu o nowe słupki ocynkowane, grubość ściany 3 mm. Z zastosowaniem znaków małych, pokrytych folią II generacji.

 

Ofertę należy sporządzić na podstawie zakresu robót podanego przez Zleceniodawcę oraz oględzin w terenie.

 

2.   TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 29.04.2020 r. do godz. 1200.

 

3.   MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

e-mail: kancelaria@miedzna.pl 

 

4.   FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej, lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miedzna.pl

4.2.       Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny dla poszczególnych zadań oraz za całość zadania.

4.3.       Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.4.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.5.       Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

4.6.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.

4.7.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.8.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia.  

4.9.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

   28.05.2020 r.  

 

6.   WARUNKI

·         Termin płatności 30 dni

 

7.   KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

7.1.     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:Cena ofertowa – 100%.

 

8.   INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 211 63 38 lub pod adresem e-mail: drogi@miedzna.pl
Osoby do kontaktów:

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Piotr Buchta

Inspektor Mariola Kaiser

 

9.   ZAŁĄCZNIKI

9.1.      Formularz oferty.

9.2.      Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

9.3.      Wykaz znaków - aktualizacja.

Załączniki

Zmiana do zapytania ofertowego (411kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz znaków- aktualizacja (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe ul.Lipowa (835.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal 1 - Formularz ofertowy IR.271.1.19.2020 (277kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zatwierdzona organizacja ruchu LipowaWola (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół otwarcia ofert (862.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o ponownym wyborze (368.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Kaiser
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Kaiser
Data wprowadzenia:2020-04-20 08:32:14
Opublikował:Mariola Kaiser
Data publikacji:2020-04-20 08:39:19
Ostatnia zmiana:2020-05-28 14:47:29
Ilość wyświetleń:320
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij