W sprawie:
przyjęcia Programu Pomocy Społecznej Gminy Miedźna na rok 2008.

Data uchwały:
2007-11-06

Numer uchwały:
XIV/107/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.