W sprawie:
W sprawie: zmiany uchwały Nr V/47/ 2007 Rady Gminy Miedźna
z dnia 27 lutego 2007r. upoważniającej Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim.


Data uchwały:
2007-10-26

Numer uchwały:
Nr XIII/103/2007

Podjęta przez:
Rady Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia