Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę dojazdową do Oczyszczalni Ścieków w Woli

1.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Projekt budowlano - wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do  rozpoczęcia robót budowlanych (m.in. decyzja o lokalizacji celu publicznego, pozwolenie na budowę, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej),

2.      Kosztorys inwestorski,

3.      Przedmiar robót,

4.      Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

5.      Dodatkowe opracowania jeśli są wymagane odrębnymi przepisami np. opinia geotechniczna,

6.      Uzyskanie w  Starostwie Powiatowym w Pszczynie  wniosku o pozwolenie na budowę wynikających  z art. 30 z ustawy Prawo budowlane.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków o długości około 62 mb  na działkach należących do Gminy Miedzna o nr 1081/10 oraz 1083/10. Droga ma być zaprojektowana z pełna podbudową.

 

Ofertę należy sporządzić na podstawie zakresu robót podanego przez Zleceniodawcę oraz oględzin w terenie.

2.     TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 17.01.2020r. do godz. 1200.

 

3.     MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

-        Kancelaria Główna lub

-        adres e-mail: kancelaria@miedzna.pl

 

4.     FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miedzna.pl

4.2.       Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.4.       Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

4.5.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.

4.6.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia.  

4.8.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5.     TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5.1.       Termin opracowania dokumentacji 30.06.2020 r.

 

6.     WARUNKI

·         Termin płatności 30 dni

·         Liczba egzemplarzy dokumentacji : kosztorys , przedmiar robót , specyfikacja techniczna 2 egz, projekt budowlano -  wykonawczy  4 egz.

·         Dodatkowo przedmiot zamówienia należy złożyć w wersji elektronicznej CD.

 

7.     KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

7.1.       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

8.     INNE POSTANOWIENIA: WARUNKI WYKLUCZENIA

 

9.     INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 211 63 38 lub pod adresem e-mail: inwestycje@miedzna.pl

Osoby do kontaktów:

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna

Inspektor Agnieszka Bugno

Załączniki

Formularz ofertowy do zapytania droga dojazdowa do oczyszczlni ścieków (280.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowedokumentacja drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Bugno
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Bugno
Data wprowadzenia:2020-01-10 12:42:13
Opublikował:Agnieszka Bugno
Data publikacji:2020-01-10 12:46:24
Ostatnia zmiana:2020-01-10 12:46:43
Ilość wyświetleń:49

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij