Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

NABÓR NA STANOWISKO PRACY: PODINSPEKTOR D/S FINANSOWO KSIĘGOWYCH w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli

GOPS.110.3.2019

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Nr 3/2019 z dnia 11.12.2019r.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola tel. 32 211 82 51

  PROWADZI NABÓR NA STANOWISKO PRACY: PODINSPEKTOR D/S FINANSOWO KSIĘGOWYCH w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli

 2. Wymiar etatu: pełny etat.

 3. Wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: ekonomiczne, rachunkowość i finanse.

 4. Wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

 5. Warunki pracy: stanowisko pracy związane z pracą biurową, obsługą klienta i pracą przy komputerze.

 6. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

  1. obsługa finansowo - księgowa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli,

  2. prowadzenie księgowości w zakresie środków pieniężnych, rachunków bankowych, rozrachunków i funduszy w systemie finansowo-księgowym ( FK)

  3. obsługa programu informatycznego finansowo-księgowego,

  4. przygotowywanie przelewów bankowych,

  5. obsługa systemu informatycznego PŁATNIK,

  6. przygotowywanie dokumentów księgowych dla celów ewidencji księgowych i sprawozdawczości,

  7. uzgadnianie wydatków pomiędzy systemem FK a systemami informatycznymi: Świadczenia Rodzinne i Pomost,

  8. dekretacja faktur i list ze świadczeniami,

  9. obsługa urządzeń biurowych,

  10. inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomiczne, rachunkowość i finanse,

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

  5. nieposzlakowana opinia,

  6. znajomość przepisów prawa z zakresu :

  1. administracji samorządowej, finansów publicznych i rachunkowości,

  2. księgowości samorządowych jednostek budżetowych,

  3. klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych,

  4. prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych,

  5. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,

  1. biegła obsługa komputera ( WORD,EXCEL, Internet, poczta elektroniczna)

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. gotowość podjęcia pracy od zaraz

  2. znajomość programów finansowo-księgowych,

  3. znajomość programu PŁATNIK,

  4. staż pracy w księgowości w jednostkach sektora publicznego,

  5. umiejętność pracy w zespole,

  6. komunikatywność,

  7. kreatywność i innowacyjność,

  8. operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,

  9. staranność, rzetelność, sumienność,

  10. odpowiedzialność, systematyczność,

  11. umiejętność dobrej organizacji pracy,

  12. dyspozycyjność,

  13. zdolność analitycznego myślenia,

  14. doświadczenie w pracy w księgowości.

 1. Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

  1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania — załącznik nr 1),

  2. podpisane podanie,

  3. podpisany życiorys — CV (obejmujące dane wymienione wart. 22' Kodeksu pracy),

  4. świadectwa pracy,

  5. dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskane wykształcenie,

  6. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

  7. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,

  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia. o którym mowa wart. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 1. Inne informacje:

  Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu listopadzie 2019r. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli wyniósł poniżej 6%.

  Kandydaci powinni składać w/w dokumenty wyłącznie w formie pisemnej tj. oryginały dokumentów lub kopie w przypadku dokumentów wymienionych w punktach d-g. W przypadku wyboru kandydata na stanowisko, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów w/w dokumentów.

 2. Termin składania dokumentów: do dnia 20.12.2019r.

 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna, w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 20.12.2019r. Na kopercie powinien być umieszczony napis ,,Nabór nr 3/2019 z dnia 11.12.201r. na stanowisko inspektora d/s finansowo księgowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli" plus „imię i nazwisko”.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki). Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282).

13. Osoby, które zostaną dopuszczone do II etapu rekrutacji zostaną powiadomione pisemnie listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o jego terminie.

14. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

Załączniki:

Załącznik nr 1 — Kwestionariusz osobowy wraz z informacją RODO

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy i oświadczenie RODO (11.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-12-11 13:45:59
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-12-11 13:47:23
Ostatnia zmiana:2019-12-11 13:50:57
Ilość wyświetleń:154

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij