Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji Gminy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

OR.2110.8.2019

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. promocji Gminy

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie: wyższe z zakresu nauk humanistycznych, preferowane kierunki: komunikacja społeczna, socjologia, politologia, marketing, public relations, dziennikarstwo, itp.
 2. staż pracy: co najmniej 5 letni staż pracy,
 3. znajomość gminy Miedźna w zakresie życia społeczno-kulturalnego,
 4. komunikatywność w mowie i piśmie,
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 6. znajomość przepisów w zakresie samorządu terytorialnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska MS Office,
 11. prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość specyfiki działania mediów społecznościowych oraz umiejętność zarządzania oficjalnymi profilami Social Media,

 2. doświadczenie w wykonywaniu i obróbce graficznej zdjęć,

 3. doświadczenie w redagowaniu i publikowaniu tekstów informacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej, portalach społecznościowych, prasie i innych mediach,

 4. doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych,

 5. doświadczenie w realizacji konsultacji społecznych,

 6. znajomość przepisów prawa w tym: ustawy o finansach publicznych, Prawa prasowego

 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero itp.),

 8. znajomość obsługi komputera w zakresie CMS,

 9. umiejętność pracy w zespole,

 10. kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,

 11. zdolności analityczne, sprawna i efektywna organizacja pracy.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. redagowanie lokalnego miesięcznika w tym m.in. : gromadzenie informacji skład komputerowy, zlecanie materiałów do druku,

 2. przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o gminie, jej organach, jednostkach i ich działalności,

 3. przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych tj. ulotek, broszur, tekstów reklam, materiałów sponsorowanych, banerów, folderów, map, planów, widokówek, filmów, wydawnictw, zaproszeń, informatorów, kalendarzy itp. (opracowanie koncepcji, redakcja, wybór i opracowanie zdjęć, współpraca z drukarnią),

 4. przygotowywanie pism okolicznościowych, w tym listów gratulacyjnych, dyplomów, podziękowań, kondolencji, itp.,

 5. gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących potencjału gospodarczego gminy, promocja lokalnej przedsiębiorczości,

 6. zbieranie, gromadzenie, redagowanie i publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na portalach społecznościowych,

 7. prowadzenie i aktualizacja witryny internetowej gminy Miedźna,

 8. zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez gminę lub z udziałem organów gminy,

 9. przygotowywanie i zapewnienie obsługi państwowych i lokalnych uroczystości na terenie gminy oraz innych uroczystości okolicznościowych organizowanych przez władze gminy lub za ich zgodą,

 10. uczestnictwo w imprezach i uroczystościach gminnych, ich dokumentowanie i relacjonowanie oraz przekazywanie informacji o nich do mediów,

 11. uczestnictwo w sesjach Rady Gminy,

 12. inicjowanie i przygotowywanie akcji promocyjnych skierowanych do mieszkańców (konkursy, imprezy, itp.),

 13. współpraca z mediami, przygotowywanie i dystrybucja materiałów prasowych do publikacji, utrzymywanie kontaktów z mediami w sprawach promocji imprez organizowanych przez Gminę,

 14. analizowanie publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych związanych ze sferą promocji, archiwizowanie tych publikacji oraz przygotowywanie projektów pism z odpowiedziami na publikacje prasowe,

 15. utrzymywanie kontaktów z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami Gminy w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych

 16. przygotowywanie materiałów dla potrzeb związanych z uczestnictwem gminy w targach, wystawach i innych imprezach promocyjno-gospodarczych,

 17. realizacja zadań związanych ze współpracą z miastami partnerskimi,

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

 3. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

 7. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

 8. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności. (plik do pobrania),

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji Gminy" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 20 grudnia 2019 r.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Sekretarz Gminy Miedźna.

 

Inne informacje:

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie o naborze (181.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-12-04 15:10:52
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-12-04 15:18:04
Ostatnia zmiana:2019-12-04 15:26:51
Ilość wyświetleń:675

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij