Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

DYREKTOR ZESPOŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA W MIEDŹNEJ Z S. W WOLI ogłasza nabór na wolne stanowisko REFERENT DS. EKONOMICZNYCH (umowa na czas określony, 7/8 etatu)

Wola, 26.11.2019 r.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1

 

DYREKTOR ZESPOŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA W MIEDŹNEJ Z S. W WOLI

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

REFERENT DS. EKONOMICZNYCH

(umowa na czas określony, 7/8 etatu)

 

MIEJSCE PRACY: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

 

STANOWISKO: referent ds. ekonomicznych w dziale projektów unijnych

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe,

 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego,

 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. obywatelstwo polskie,


WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. posiadanie co najmniej rocznej praktyki w pracy w księgowości, w tym co najmniej półrocznej praktyki w księgowości z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

 2. znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,

 3. znajomość dokumentów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach realizacji ww. projektów.


CZĘŚCIOWY ZAKRES ZADAŃ NA WW. STANOWISKU:

  1. zatwierdzanie przedkładanych dokumentów księgowych, finansowych projektu za zgodność formalną i rachunkową, zgodność z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz budżetem projektu,

  2. księgowanie rozliczeń płacowych personelu projektu,

  3. prowadzenie rachunkowości projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  4. dekretacja księgowań,

  5. kontrola zgodności zapisów księgowych z budżetem projektu,

  6. obsługa wydzielonych kont bankowych projektów,

  7. wykonywanie zleceń płatności w projektach,

  8. ewidencjonowanie dokumentów księgowych związanych z realizowanymi projektami,

  9. opracowywanie sprawozdań i raportów finansowych z wykonania budżetu projektu,

  10. opracowywanie danych do raportu kasowego za dany rok realizacji projektu,

  11. sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej,

  12. monitorowanie wysokości wykorzystania kosztów pośrednich projektu.


INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:
Praca w siedzibie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli na parterze. Budynek jest wyposażony w windę. Bezpieczne warunki pracy. W pomieszczeniu znajduje się typowe wyposażenie biurowe. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, praca z klientem. 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1,

 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 5. oświadczenie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, o które ubiega się kandydat,

 6. kopia dokumentów potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w przypadku zatrudnienia, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 7. klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych – załącznik nr 2.


Dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje wymagane będą do wglądu na etapie rozmowy kwalifikacyjnej.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko referent ds. ekonomicznych w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli na adres: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola.


Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do 6 grudnia 2019 roku do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną do Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów – Pozostaną bez rozpatrzenia.

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia naboru w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.


Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.zoiw.miedzna.pl/bip/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w WoliZałączniki

Ogłoszenie (910.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy (2) (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kalauzula_i_zgoda-rekrutacja_pracownika (117.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dyrektor Zespołu Oswiaty i Wychowania mgr Marzena Mandla
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-11-26 14:50:11
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-11-26 14:52:04
Ostatnia zmiana:2019-11-26 14:52:15
Ilość wyświetleń:139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij