W sprawie:
wyrażenia zgody na wykreślenie wpisu prawa pierwokupu na rzecz Gminy Miedźna w księdze wieczystej nr KA1P/00043012/7 Sądu Rejonowego Pszczynie dla działki nr 1781/38 położonej w Woli

Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
XII/98/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia