Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Pełnienie funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna - etap II

Pełnienie funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna – etap II

 

1.       Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna – etap II. Program umożliwia wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne (węglowe klasy 5 oraz gazowe).

 

Podmioty uczestniczące w Programie:

Inwestor- wnioskodawca/mieszkaniec- właściciel budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Miedźna, biorący udział w programie,

Operator- wybrany przez Gminę Miedźna podmiot koordynujący zadania wiązane z realizacją programu. Funkcja operatora nie może być łączona z funkcją Wykonawcy.

 

W ramach II etapu planuje się zmodernizować 120 urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miedźna.

 

Program realizowany będzie przez Gminę Miedźna po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

2.       Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia rozliczenia II etapu Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna, jednak nie później niż do 15 listopada 2019 r. 

 

 

 

 

3.       Istotne warunki zamówienia:

  

Do obowiązków Operatora należeć będzie:

1)       Realizacja programu zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowej oraz wytycznymi WFOŚiGW w Katowicach,

2)       Udzielanie Inwestorom informacji o warunkach technicznych, finansowych oraz organizacyjnych działań objętych Programem poprzez organizację spotkania dla wszystkich Inwestorów
(w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna) oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Na potrzeby POK zostanie nieodpłatnie udostępniona sala konferencyjna znajdująca się w budynku Urzędu Gminy Miedźna lub inne pomieszczenie),

3)       Zorganizowanie wystawy kotłów niskoemisyjnych w terminie uzgodnionym z Gminą,

4)       Uruchomienie strony internetowej dotyczącej Programu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

5)       Przegląd obiektów objętych Programem w celu określenia zakresu prac do wykonania i ich zgodności z zasadami udzielania dotacji, oceną rozwiązań projektowych przyjętych przez Inwestorów pod kątem zgodności z przepisami Prawa budowlanego oraz umów z instytucjami finansującymi,

6)       Realizacja Programu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,

7)       Współpraca z Wykonawcami i dostawcami urządzeń w zakresie wymogów technicznych oraz formalno – prawnych dla projektów realizowanych w ramach Programu,

8)       Nadzór i kontrola nad realizacją oraz przeprowadzenie odbioru robót realizowanych w ramach Programu,

9)       Przygotowanie i kompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów warunkujących rozliczenie finansowe Programu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

10)   Weryfikacja kosztorysów inwestorskich wykonanych na potrzeby Programu i określenie wkładu własnego Inwestora zgodnie z przyjętymi zasadami,

11)   Przygotowanie wzorów umów i protokołów oraz przedłożenie ich do akceptacji zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

12)   Bieżące prowadzenie zestawień zawartych umów oraz faktur związanych z realizacją Programu przez Inwestorów,

13)   Przekazanie Gminie wszystkich dokumentów związanych z realizacją Programu po zakończeniu II etapu,

14)   Wykonanie i przekazanie Gminie tablicy pamiątkowej dla Programu, zgodnie z wytycznymi sporządzonymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

 

4.       Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający kierował się będzie najniższą ceną ofertową brutto.

 

 

5.       Warunki płatności:

 

 

Płatność po wykonaniu wszystkich zadań wymienionych w pkt. 3; w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego z odbioru wykonanej pracy

 

 

6.     Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 3 lipca 2019 r. do godziny 15:30 w formie

 

pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43 – 227 Miedźna lub elektronicznie na adres urzad@miedzna.pl – liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Miedźna.

 

 

 

Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich uczestników o wynikach postępowania, zaś wybranemu Oferentowi wyznaczy dodatkowo termin i miejsce podpisania umowy.

 

W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówi podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo, do podpisania umowy z Oferentem, którego Oferta będzie następna w kolejności.

 

 

Oferta winna zawierać:

Wypełniony Formularz ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1

 

 

7.     Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

 

Danuta Komraus, Marcin Sosna tel. 32 211 61 60 wew. 29 lub 519 347 288

 

 

8.     Uwagi

          Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

           

9.     Załączniki:

 

1)    Formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik Nr 1

 

 

2)    Wzór Umowy - załącznik Nr 2

3)    Wzór Umowy powierzenia danych- załącznik Nr 3

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 formularz ofertowy wersja edytowalna (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 formularz ofertowy (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Wzór umowy (132.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - umowa powierzenia danych (125.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki (407.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Zastępca Wójta Gminy Miedźna Renata Łuniewska
Źródło informacji:Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Sosna
Data wprowadzenia:2019-06-25 10:28:47
Opublikował:Marcin Sosna
Data publikacji:2019-06-25 10:36:06
Ostatnia zmiana:2019-07-05 14:11:25
Ilość wyświetleń:344
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij