W sprawie:
zmiany uchwały nr X/77/2003 o przyjęciu Statutu Gminy Miedźna oraz zmiany uchwały nr XL/325/2006 o zmianie uchwały własnej nr X/77/2003 z dnia 9 września 2003r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy Miedźna.

Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
XII/95/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.